Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Riscos

Perills o possibilitats que es produïsquen danys. Es diferencien de les incerteses en què para aquestes últimes no poden establir-se probabilitats. Així, en els riscos sol recórrer-se a la seua predicció.

Enllaç permanent: Riscos - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Ribera del mar | Glossari Ordenació del territori | Rurbano >