Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Sanejament urbà

Conjunt d'activitats i infraestructures destinades a l'evacuació i canalització dels residus, preferentment líquids, de la vida domèstica i les activitats econòmiques de la ciutat.

Enllaç permanent: Sanejament urbà - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Rurbano | Glossari Ordenació del territori | Segona residència >