Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Segona residència

Edifici residencial que només és ocupat de manera ocasional i intermitent, sobretot durant els períodes de vacances o caps de setmana.

Enllaç permanent: Segona residència - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Sanejament urbà | Glossari Ordenació del territori | SIG >