Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

SIG

Abreviatura de Sistema d'informació geogràfica.

Enllaç permanent: SIG - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Segona residència | Glossari Ordenació del territori | Sistema de ciutats >