Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Sistema de ciutats

Part del sistema urbà seleccionada per a realitzar polítiques d'ordenació del territori, tals com la localització preferent de serveis públics o de dotacions productives que estimulen un desenvolupament econòmic territorialment equilibrat.

Enllaç permanent: Sistema de ciutats - Data: 2017-04-29 10:36:55


< SIG | Glossari Ordenació del territori | Sistema d'informació geogràfica >