Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Sistema d'informació geogràfica

Programes informàtics específics que posseeixen bases de dades constituïdes per informació espacial, la qual emmagatzemen i gestionen prenent com a referència la seua localització exacta mitjançant coordenades geogràfiques i representen de diverses formes amb l'elaboració automatitzada de mapes.

Enllaç permanent: Sistema d'informació geogràfica - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Sistema de ciutats | Glossari Ordenació del territori | Sistema territorial >