Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Sistema territorial

Organització i funcionament d'una estructura territorial o de diverses, de forma integrada. L'aplicació del terme sistema al territori prové de l'àmplia difusió de la teoria de sistemes, així com de l'ús realitzat per l'urbanisme de l'expressió sistema general.

Enllaç permanent: Sistema territorial - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Sistema d'informació geogràfica | Glossari Ordenació del territori | Sistema territorial de comunicacions >