Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Sistema territorial de comunicacions

Conjunt d'estructures físiques fixes, mitjans mòbils o flotes i aspectes organitzatius que serveixen per a relacionar les diferents parteixes integrants d'un territori i a aquest en el seu conjunt amb altres àmbits. S'aplica a diferents escales i a realitats territorials complexes com, per exemple, una gran ciutat, àrees metropolitanes, àmbits regionals i superiors.

Enllaç permanent: Sistema territorial de comunicacions - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Sistema territorial | Glossari Ordenació del territori | Sistema territorial d'espais naturals >