Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Sistema territorial d'espais naturals

Conjunt d'espais als quals es confereix un especial interès natural o ambiental i que pot ser entès com un sistema territorial. Aquest sistema és, actualment, proposat per un nombre cada vegada major d'instruments d'ordenació o planificació física de diferents escales.

Enllaç permanent: Sistema territorial d'espais naturals - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Sistema territorial de comunicacions | Glossari Ordenació del territori | Sistema urbà >