Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Sòl

Espai terrestre o parts concretes de la superfície d'un territori, diferenciada del vol o volum existent supra i del subsòl o espai infra, generalment afectats per règims d'apropiació i explotació diferents als del sòl.

Enllaç permanent: Sòl - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Sistema urbà | Glossari Ordenació del territori | Territori >