Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Territori

Espai geogràfic en sentit ampli (terrestre, marítim, aeri, subterrani) atribuït a un ser individual o a una entitat col•lectiva.

Enllaç permanent: Territori - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Sòl | Glossari Ordenació del territori | Territorialitat >