Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Trànsit

Circulació de vehicles per les vies condicionades a tal fi, trànsit de mercaderies i de persones per qualsevol mitjà de transport. Per extensió, la intensitat de la circulació i dels trànsits es poden mesurar en nombre d'automòbils i un altre vehicles per hora o per dia, en nombre de tones desplaçades, o de persones que utilitzen un determinat sistema per a moure's ràpidament.

Enllaç permanent: Trànsit - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Trama urbana | Glossari Ordenació del territori | Urbanisme >