Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Urbanisme

Reflexió, projecció i construcció de les ciutats o parts d'elles, generalment d'acord amb un pla prèviament realitzat.

Enllaç permanent: Urbanisme - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Trànsit | Glossari Ordenació del territori | Urbanització >