Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Via pública

Espai obert urbà i viari territorial, en els seus sentits més genèrics, d'ús lliure i gratuït per part de tots els membres de la societat. Comprèn espais com el carrer, les places, els camins, xarxes viàries, entre uns altres.

Enllaç permanent: Via pública - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Via pecuària | Glossari Ordenació del territori | Viari urbà >