Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Xarxa de carreteres

Part de la xarxa viària terrestre disposada per a ser utilitzada, preferentment, per vehicles de roda no encarrilats. Constitueix, tant per la seua extensió com per la intensitat de la utilització, el suport principal de les comunicacions terrestres.

Enllaç permanent: Xarxa de carreteres - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Viari urbà | Glossari Ordenació del territori | Xarxa ferroviària >