Glossaris

Glossaris

Glossari Ordenació del territori / Terme

Xarxa ferroviària

Conjunt de connexions establides sobre rail, tant monorail, com sobre un parell en el cas del ferrocarril convencional.

Enllaç permanent: Xarxa ferroviària - Data: 2017-04-29 10:36:55


< Xarxa de carreteres | Glossari Ordenació del territori | Xarxa urbana >