Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Aigualada

Dipòsit abundant del vapor d'aigua condensat de les gruixes més baixes de l'atmosfera, la temperatura de les quals, per causa de la radiació del terreny, s'ha refredat fins a sota del punt de rosada.

Enllaç permanent: Aigualada - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Agulles de glaç | Glossari Meteorologia | Aiguaneu >

Novetats