Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Anabàtic

Adj. S'aplica al moviment ascendent de l'aire, degut a la convecció.

Enllaç permanent: Anabàtic - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Amplitud | Glossari Meteorologia | Anafront >

Novetats