Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Anafront

Front de discontinuïtat en el qual l'aire calent llisca cap amunt.

Enllaç permanent: Anafront - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Anabàtic | Glossari Meteorologia | Anàlisi frontològica >

Novetats