Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Anàlisi isentròpica

Examen i discussió de les dades d'una carta isentròpica i de la distribució de les superfícies isentròpiques en l'atmosfera lliure, en vistes a la predicció del temps.

Enllaç permanent: Anàlisi isentròpica - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Anàlisi frontològica | Glossari Meteorologia | Anal•lobares >

Novetats