Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pressió normal

La de 760 mm de mercuri en condicions normals (a 0°C a la latitud de 45° i al nivell del mar). En molts estudis moderns es considera com a pressió normal la de 1000 mil•libars, equivalent a 750,1 mm de mercuri.

Enllaç permanent: Pressió normal - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pressió | Glossari Meteorologia | Primavera >

Novetats