Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Atmosfera de Rayleigh

Atmosfera ideal que no conté sinó gasos purs, amb exclusió de partícules sòlides o líquides de cap mena. En la teoria de l'extinció de la llum, correspon a l'acció de les molècules de l'aire, independentment de tota impuresa.

Enllaç permanent: Atmosfera de Rayleigh - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Atmosfera | Glossari Meteorologia | Atmosfera homogènia >

Novetats