Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Catafront

Front de discontinuïtat en el qual l'aire calent llisca cap avall.

Enllaç permanent: Catafront - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Catabàtic | Glossari Meteorologia | Catal•lobares >

Novetats