Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Coeficient de bescanvi

Coeficient que defineix el grau de bescanvi turbulent (de calor, quantitat de moviment, etc.) entre dues masses d'aire; depèn de la densitat de l'aire i de la rapidesa de la turbulència.

Enllaç permanent: Coeficient de bescanvi - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Coeficient d'aridesa | Glossari Meteorologia | Coeficient de pluviositat >

Novetats