Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Coeficient de pluviositat

Relació entre la quantitat de pluja (mensual, anual) i la temperatura mitja respectiva.

Enllaç permanent: Coeficient de pluviositat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Coeficient de bescanvi | Glossari Meteorologia | Coeficient d'extinció >

Novetats