Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Coeficient d'extinció

Nombre que mesura la rapidesa amb què s'extingeix una radiació en travessar l'atmosfera, per efecte de l'absorció molecular. És el logaritme negatiu del factor de transmissió: n=-ln(q).

Enllaç permanent: Coeficient d'extinció - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Coeficient de pluviositat | Glossari Meteorologia | Coll >

Novetats