Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Coll

Regió de la superfície terrestre compresa entre dos anticiclons i dues depressions, de manera que les isòbares hi determinen, si es consideren com a línies de nivell, la forma d'un coll entre muntanyes o la d'una sella.

Enllaç permanent: Coll - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Coeficient d'extinció | Glossari Meteorologia | Col•lector >

Novetats