Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Col•lector

a) Òrgan dels aparells destinats a mesurar el camp elèctric de l'atmosfera, que té per objecte posar-se al potencial del lloc on se'l col•loca. b) Part del pluviòmetre o pluviògraf destinada a recollir la pluja i limitar la superfície de captació.

Enllaç permanent: Col•lector - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Coll | Glossari Meteorologia | Columna solar >

Novetats