Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Conveccions penetrants

Petits corrents de convecció que travessen capes d'aire estables, sense alterar-ne gaire l'estratificació .

Enllaç permanent: Conveccions penetrants - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Convecció | Glossari Meteorologia | Convergència >

Novetats