Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Depegrama

Corba que en el tefigrama d'un sondatge representa les variacions del punt de rosada corresponents a les variacions de pressió.

Enllaç permanent: Depegrama - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Densitat potencial | Glossari Meteorologia | Depressió >

Novetats