Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Envelliment d'una massa d'aire

Canvi dels valors dels elements meteorològics dins una massa d'aire, per efecte de radiació, turbulència, contacte amb el terreny o la mar, etc.

Enllaç permanent: Envelliment d'una massa d'aire - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Entropia | Glossari Meteorologia | Eòlic >

Novetats