Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Factor de tenuïtat

Relació entre la densitat de l'aire a la pressió actual i a la temperatura balística, i la densitat de l'aire en condicions normals.

Enllaç permanent: Factor de tenuïtat - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Factor de refredament de l'aire | Glossari Meteorologia | Factor de transmissió >

Novetats