Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Factor d'enterboliment

Nombre que mesura el grau en què minva la intensitat de la llum en travessar una massa d'aire, no solament per efecte de l'extinció per les molècules, sinó també per totes les altres causes (turbulència, pols, etc.). (Vid. Coeficient d'extinció.)

Enllaç permanent: Factor d'enterboliment - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Factor de transmissió | Glossari Meteorologia | Falca d'alta pressió >

Novetats