Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Front fred secundari

Front fred que dins l'aire polar d'una depressió segueix el front fred principal i va acompanyant molt sovint de torbonades i trons.

Enllaç permanent: Front fred secundari - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Front fred | Glossari Meteorologia | Front polar >

Novetats