Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Inestabilitat latent

Condició de l'aire en equilibri pseudo-làbil.

Enllaç permanent: Inestabilitat latent - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Inestabilitat convectiva | Glossari Meteorologia | Inestabilitat mecànica >

Novetats