Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Inestabilitat mecànica

Situació atmosfèrica en la qual la convecció es produeix sense necessitat d'impuls inicial, a causa d'ésser la densitat de l'aire creixent amb l'altitud (el gradient vertical de temperatura, superior a 3,42°C per 100 metres). A la inestabilitat mecànica s'ha donat també el nom d'estat d'autoconvecció.

Enllaç permanent: Inestabilitat mecànica - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Inestabilitat latent | Glossari Meteorologia | Infiltració >

Novetats