Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Inestabilitat convectiva

Condicions de temperatura i humitat en les quals una capa d'aire primitivament estable esdevé, en cas de convecció, inestable en relació amb l'aire saturat.

Enllaç permanent: Inestabilitat convectiva - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Inestabilitat condicional | Glossari Meteorologia | Inestabilitat latent >

Novetats