Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pseudo-làbil

Adj. Es diu de l'equilibri d'una porció d'aire que mentre es conserva en fase seca es troba en situació estable en relació amb l'aire circumdant, però que esdevé inestable si per un procés qualsevol és portada al nivell de condensació, a causa de l'augment de temperatura produït per la condensació mateixa. (Vid. Equilibri condicional.)

Enllaç permanent: Pseudo-làbil - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pseudo-front | Glossari Meteorologia | Psicròmetre >

Novetats