Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Interval

a) Regió compresa entre dos sistemes nuvolosos, amb cel clar o poblat solament de núvols locals

b) Increment de temps al qual es refereix la variació d'un element meteorològic.

Enllaç permanent: Interval - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Interdiürn | Glossari Meteorologia | Inversió (abreviació de "inversió de temperatura") >

Novetats