Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Massa (o cos) d'aire

Massa troposfèrica que ocupa una gran extensió i es diferencia de les masses veïnes pel seu lloc d'origen i per les seves qualitats físiques (temperatura, humitat, transparència, direcció del moviment, etc.). Unes masses d'aire estan separades de les altres per superfícies de discontinuïtat.

Enllaç permanent: Massa (o cos) d'aire - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Marxa | Glossari Meteorologia | Matèria (o substància) ceràunica >

Novetats