Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pseudo- inestabilitat

Condició de l'atmosfera en equilibri condicional (representada en un tefigrama) quan l'àrea d'energia positiva és més petita que la d'energia negativa.

Enllaç permanent: Pseudo- inestabilitat - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pseudo- adiabàtic | Glossari Meteorologia | Pseudo-front >

Novetats