Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Pseudo-front

Front de discontinuïtat entre dues masses d'aire del mateix origen, però que han estat sotmeses recentment a influències o transformacions locals diferents

Amb menys de propietat s'anomena també pseudo- fronts els fronts de discontinuïtat que no pertanyen al front polar.

Enllaç permanent: Pseudo-front - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Pseudo- inestabilitat | Glossari Meteorologia | Pseudo-làbil >

Novetats