Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Seclusió

a) Situació que precedeix a l'oclusió total d'una depressió del front polar, quan del sector calent no queda en contacte amb la superfície terrestre sinó una petita àrea, separada de la resta de la massa tropical per l'aire fred posterior, que ha encalçat el de la part anterior

b) En la tècnica de l'anàlisi isentròpica, isolament d'una llengua seca o humida per la intrusió d'una altra d'humida o seca, respectivament.

Enllaç permanent: Seclusió - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Saturació | Glossari Meteorologia | Sector calent >

Novetats