Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Sector fred

Part d'una depressió ocupada a ran de terra per aire fred. Tal com la depressió es va envellint, el sector fred en va ocupant cada vegada més extensió a ran de terra, fins que en arribar l'oclusió envaeix totalment l'espai que abans ocupava l'aire calent.

Enllaç permanent: Sector fred - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Sector calent | Glossari Meteorologia | Sector navegable >

Novetats