Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Superfície de lliscament

Superfície de discontinuïtat, o superfície frontal, en la qual les masses en contacte tenen una composant vertical de la velocitat. Pot ésser de lliscament ascendent (anafront) o descendent (catafront).

Enllaç permanent: Superfície de lliscament - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Superfície de discontinuïtat | Glossari Meteorologia | Superfície de subsidència >

Novetats