Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Superfície de subsidència

Una massa d'aire en descens per efecte de la subsidència, s'escalfa en virtut de la compressió adiabàtica. Per la part inferior sol estar separada de l'aire fred subjacent per una superfície de discontinuïtat anomenada superfície de subsidència.

Enllaç permanent: Superfície de subsidència - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Superfície de lliscament | Glossari Meteorologia | Superfície equiescalar >

Novetats