Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vent antitríptic

Vent teòric, en el qual la fricció predomina sobre els altres factors. El moviment és en el sentit del gradient baromètric, però molt amortit.

Enllaç permanent: Vent antitríptic - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vent | Glossari Meteorologia | Vent constant equivalent >

Novetats