Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Vent eulerià

Vent teòric en el qual no influeixen ni la rotació de la Terra ni la fricció, i és degut solament al gradient baromètric.

Enllaç permanent: Vent eulerià - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Vent dominant | Glossari Meteorologia | Vent geostròfic >

Novetats