Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Anàlisi frontològica

Examen i discussió de les dades d'una carta del temps, a fi de distingir les masses d'aire i els fronts de discontinuïtat i estudiar-ne els moviments, en vistes a la predicció del temps.

Enllaç permanent: Anàlisi frontològica - Data: 2016-08-18 08:56:56


< Anafront | Glossari Meteorologia | Anàlisi isentròpica >

Novetats