Glossaris

Glossaris

Glossari Meteorologia / Terme

Front superior

Discontinuïtat que en les depressions ocluses es conserva encara en les capes altes de l'atmosfera en forma generalment de front fred.

Enllaç permanent: Front superior - Data: 2016-08-18 08:56:57


< Front polar | Glossari Meteorologia | Frontogènesi >

Novetats